Ka efikasnijem sistemu javnih nabavki u Srbiji​

Projekat Ka efikasnijem sistemu javnih nabavki u Srbiji realizuje se u partnerstvu sa Udruženjem profesionalaca u javnim nabavkama Republike Srbije, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji

U decembru 2016. Srbija je otvorila Poglavlje 5 (javne nabavke) u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Uprkos zakonskoj regulativi, usvojenoj strategiji, akcionom planu i ostalim dokumentima koji su imali za cilj da unaprede oblast javnih nabavki i smanje prostor za korupciju, svi relevantni izvori dele mišljenje da je sistem javnih nabavki i dalje jedan od glavnih generatora korupcije u zemlji. 

Osim toga, broj prosečnih učesnika na tenderima  je oko 2,5 što pokazuje da u poslovnom okruženju postoji veoma nizak stepen poverenja u sistem. Često je upitna i sama svrsishodnost određenih nabavki (Da li su usluge, roba ili radovi koji se nabavljaju zaista potrebni? Da li će imati pozitivan uticaj na javni interes?); u procesu planiranja nabavki retko se uzima u obzir izvodljivost i mogućnost primene (tj. da li će nabavljena sredstva uopšte moći da se koriste u datoj situaciji), a princip „best value for money” nije prepoznat kao glavni faktor uspešnog upravljanja javnim sredstvima i javnim potrebama. 

Svi navedeni činioci umnogome doprinose velikom rasipanju inače oskudnih javnih sredstava; navedimo samo neke primere sa terena: nabavke skupih i složenih softverskih sistema koji nikad nisu upotrebljeni zbog nekompatibilnog okruženja; asfaltiranje istih ulica svake godine zbog neusklađenosti različitih javnih preduzeća koja međusobno ne komuniciraju i ne koordiniraju planirane radove; ili ogromni troškovi u zdravstvenom sistemu zbog ugradnje jeftinih i neadekvatnih proteza. Za takav nemar u Srbiji još niko nije odgovarao. Stoga je glavni cilj ovog projekta smanjenje korupcije u ovoj oblasti putem uspostavljanja efikasnog sistema javnih nabavki i uvođenjem odgovornosti u trošenju javnih sredstava.

Glavni cilj projekta je:

Smanjenje korupcije uspostavljanjem efikasnog sistema javnih nabavki i uvođenjem odgovornosti u trošenju javnih sredstava. Oblasti koje su izabrane za analizu su zdravstvo, infrastruktura i zaštita životne sredine.

Specifični ciljevi projekta su:

1) stvaranje sveobuhvatnog pristupa za borbu protiv korupcije kroz uspostavljanje mreže nevladinih organizacija, medija, javne administracije, poslovnih udruženja i regulatornih tela nadležnih i sposobnih da utiču na formiranje politike i prakse upravljanja sistemom javnih nabavki;

2) izgradnja mehanizma za nadzor javnih nabavki u koji će biti uključeno civilno društvo, po uzoru na najbolje evropske prakse;

3) povećanje kapaciteta civilnog društva, medija i poslovnih udruženja u domenu monitoringa Poglavlja 5, nakon čega će oni biti u mogućnosti da obaveste građane i stručnu javnost o ključnim nalazima;

4) jačanje uloge predstavnika civilnog društva i medija u procesima odlučivanja i kontrole trošenja javnih sredstava.

Relevantni dokumenti

ANALIZE, IZVEŠTAJI I INICIJATIVE

Tokom trajanja projekta, predviđena je izrada nekoliko ključnih dokumenata:

  1. Detaljna analiza efikasnosti sistema javnih nabavki u Srbiji u skladu sa novim evropskim pravilima za nabavke i koncesije usvojenim 18. aprila 2016. godine (smanjenje administracije, stvaranje kulture integriteta, rešavanje društvenih izazova i modernizacija javne administracije);
  2. Izrada studija slučaja u tri odabrane oblasti – zdravstvo, infrastruktura i zaštita životne sredine;
  3. Izrada Alarm izveštaja o trenutnoj situaciji i nalazima na terenu (dva izveštaja godišnje);
  4. Izrada advocacy inicijativa koje će biti predstavljene ključnim političkim akterima i članovima parlamenta;
  5. Informisanje predstavnika medija, civilnog društva i ostalih zainteresovanih strana o zahtevima Evropske unije u pogledu efikasnosti sistema javnih nabavki.

Relevantne institucije/stejkholderi