Ciljevi i aktivnosti

OPŠTI CILJEVI CENTRA SU:

  • osiguravanje primene evropskih standarda i normi pri oblikovanju institucionalnih aranžmana i usvajanju javnih politika Srbije

  • približavanje Srbije EU i osiguravanje održivog i kontinuiranog ekonomskog rasta i demokratskog razvoja saglasno evropskim vrednostima i principima, kao i u skladu sa standardima formulisanim u Acquis communautaire;

  • jačanje i stabilizacija društvenog konsenzusa o potrebi proevropskog i demokratskog razvoja Srbije u interesu svih njenih građana;

  • jačanje policy zajednice u Srbiji i promocija policy pristupa u naučnim istraživanjima naročito u oblasti evropskih studija.

RADI OSTVARIVANJA DEFINISANIH CILJEVA, CENTAR:

  • osmišljava, sprovodi i promoviše istraživačke projekte iz oblasti primenjenih evropskih studija s ciljem da pokrene javnu debatu i ubrza procese donošenja odluka;

  • sprovodi monitoring u oblastima koje su relevantne za proces pridruživanja Srbije EU i izveštava stručnu i širu javnost o stanju i procesu započetih reformi;

  • organizuje tematske okrugle stolove, radionice, konferencije i druge oblike okupljanja aktera procesa evropeizacije s ciljem da podstakne javne debate u relevantnim oblastima i stvori javni prostor za sučeljavanje i usaglašavanje različitih interesa;

  • kreira policy predloge i sprovodi inicijative javnog zagovaranja (advocacy), kako prema relevantnim nacionalnim institucijama, tako i prema institucijama EU i državama članicama EU.