O nama

Centar za primenjene evropske studije – CPES je nezavisna istraživačka organizacija osnovana 2006. godine sa ciljem da se bavi istraživanjem razvoja i politika Evropske unije i njihovim konsekvencama na izgradnju institucionalne arhitekture Srbije u kontekstu njenog približavanja EU.
U uverenju da je evropska budućnost Srbije najbolja razvojna opcija za Srbiju i njene građane, CPES neguje visok stepen nezavisnosti i okuplja istraživače koji se bave različitim aspektima evropeizacije i razvojnim politikama zasnovanim na evropskim vrednostima i normama.