Ko čini centar?

UPRAVNI ODBOR
Zoran Gavrilović
Milan Subotić
Ivana Stevanović

ZAPOSLENI U CENTRU
Jasna Filipović, direktorka Centra
Sanja Đurković, koordinatorka programa
Igor Davidović, koordinator programa
Biljana Petrik, administrativno-finansijski asistent

SARADNICI/ISTRAŽIVAČI
Rodoljub Šabić
Milan Igrutinović
Slađana Zdravković
Miloš Paunović
Milan Aleksić
Jovica Pavlović
Rastko Naumov