AKTUELNI PROGRAMI

Cilj programa  je da analizira kakve posledice na bezbednost na Zapadnom Balkanu i bilateralne odnose među pojedinim zemljama može imati svako od tri moguća rešenja za odnose na relaciji Beograd – Priština: neograničeno produžavanje statusa quo; razmena teritorija; puna normalizacija odnosa pod okriljem EU.

Iako diskurs koji koriste i srpska i kosovska strana obiluje prepoznatljivim proevropskim floskulama, postojeće praktične politike više teže ka ostvarenju nacionalističkih, a manje ka dostignuću evropskih ciljeva. Odnosi Beograda i Prištine ukazuju na to da problemi poput neprimenjivanja potpisanih sporazuma, politizacije prošlosti, upotrebe zapaljive retorike, ali i kosovskih taksi na robu iz Srbije i BiH, i dalje opterećuju odnose Srbije i Kosova, a posledično i političku stabilnost, ekonomski prosperitet i bezbednosnu situaciju u regionu.

Opšti cilj ovog programa je unapređenje i ubrzanje procesa EU integracija Srbije identifikacijom bilateralnih sporova sa susedima, pre svega sa bivšim jugoslovenskim republikama i iznalaženje mogućih rešenja za ove sporove.

Kako bi se izbegli zastoji tokom pregovaračkog procesa sa EU, neophodno je prevazići postojeće kao i preduprediti eventualne buduće bilateralne sporove, što je ujedno i ključni uslov političkih kriterijuma za članstvo u EU. Saglasno tome, CPES će u okviru ovog programa nastojati da donosiocima odluka ukaže na modalitete rešavanja sporova u kontekstu njihovog značaja za proces EU integracija Srbije i interesa građana za mirom, stabilnošću i predvidljivošću života.