KOALICIJA PREUGOVOR: Monitoring poglavlja 23 i 24

Organizacije civilnog društva okupile su se maja 2013. godine u koaliciju prEUgovor na osnovu ekspertize koju su izgradile kroz dugogodišnju specijalizaciju za određena pitanja koja pokrivaju poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i 24 (Pravda, sloboda, bezbednost). Koalicija prEUgovor je nastala iz potrebe za sinergijom potencijala i znanja ovih organizacija u cilju bržeg i efikasnijeg dostizanja i uspešne primene evropskih vrednosti i standarda.

U skladu sa misijom, ciljevima i specifičnim poljima ekspertize organizacija članica tokom pregovora Srbije za članstvo u EU, koalicija prEUgovor realizuje sledeće aktivnosti:

1) Izrađuje metodologiju, merila, indikatore i tehnike za nadgledanje politika i procesa u okviru poglavlja 23 i 24;

2) Formuliše preporuke i prati tok pregovora koristeći zajedničku metodologiju i format izveštaja u oblastima iz poglavlja 23 i 24;

3) Radi na ostvarivanju elementarnih preduslova za učešće koalicije prEUgovor i ostalih OCD u procesu evropskih integracija, koji je uslovljen pregovorima Srbije za članstvo u EU;

4) Nudi konkretne predloge izmena i dopuna zakona iz oblasti obuhvaćenih poglavljima 23 i 24 i prati sprovođenje novousvojenih zakona;

5) Obezbeđuje autentične izvore informacija o procesu pridruživanja Srbije u EU;

6) Sprovodi aktivnosti predstavljanja i zagovaranja primene nalaza analize i preporuka, tražeći podršku ključnih aktera i obaveštavajući javnost o negativnim posledicama neuključivanja OCD u proces pregovora;

7) Definiše i sprovodi komunikacijsku strategiju kako unutar koalicije, tako i u komunikaciji sa ostalim akterima u Srbiji i EU;

8) Unapređuje znanja članica koalicije o procesu pridruživanja EU, sadržini pregovaračkih poglavlja i načinima zastupanja stavova i preporuka koalicije.

Izveštaji koalicije

Alarm

PREUGOVOR ALARM predstavlja glavni proizvod koalicije; u pitanju je polugodišnji nezavisni izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24. U poslednjem izveštaju koalicije prEUgovor (april 2019) data je procena političkih kriterijuma za proces pridruživanja Evropskoj uniji, kao i ispunjenost kriterijuma u odabranim oblastima politike iz poglavlja 23 i 24 za period oktobar 2018 – mart 2019. Glavni nalaz Izveštaja jeste da najnovija kretanja teško mogu biti ocenjena kao pozitivna. Štaviše, u praćenim oblastima zabeležene su zabrinjavajuće, a u pojedinim slučajevima i alarmantne tendencije.

Barometar

INSTITUCIONALNI BAROMETAR je bilten od ključnog značaja za praćenje efekata reformi u procesu evropskih integracija Republike Srbije. U njemu se analizira rad šest odabranih institucija koje imaju nadležnosti u oblastima iz Poglavlja 23 i 24. U pitanju su Agencija za borbu protiv korupcije, Sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova, Komesarijat za izbeglice i migracije, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Poverenik za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

rEUformator

Relevantni dokumenti

Poglavlje 23

Poglavlje 24

Izveštaj o napretku Srbije u Poglavljima 23 i 24 (2017)

Izveštaj o napretku Srbije u Poglavljima 23 i 24 (2018)