Okrugli stolovi

Rešavanje otvorenih pitanja predstavlja važan korak za održivo unapređenje bilateralnih odnosa između Srbije i njenih suseda i afirmativno utiče na proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Stoga je CPES u dva navrata, sredinom 2017. i početkom 2019. godine, organizovao okrugle stolove na kojima su bili predlagani i diskutovani načini za rešavanje otvorenih pitanja između Srbije i njenih suseda. U prvom ciklusu iz 2017. godine razmatrani su bilateralni odnosi Srbije i njenih „starih” suseda Rumunije, Bugarske i Mađarske, dok su otvorena pitanja sa „novim” susedima tj. zemljama nastalim raspadom SFRJ razmatrana u oba ciklusa, i 2017. i 2019. godine. Odnosi Srbije i Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije analizirani su u kontinuitetu kako zbog njihove specifičnosti i složenosti, tako i zbog činjenice da mnoga od otvorenih pitanja nisu rešena ni posle više od dvadeset godina.

Okrugli stolovi su organizovani sa ciljem da okupe učesnike različitih profesionalnih orijentacija, koji će debatom i argumentovanom diskusijom doprineti uspešnom sagledavanju (bar nekih) mogućih koraka ka rešavanju otvorenih pitanja između Srbije i četiri navedene susedne zemlje.

Osnov za diskusiju predstavljale su policy analize, koje su odabranim učesnicima unapred dostavljane, a teme su bile podeljene u dva panela:

  1. Otvorena pitanja: ratno nasleđe (BiH, Hrvatska), granice, sukcesija… i
  2. Tekući bilateralni odnosi, političke tendencije i njihov uticaj na (ne)rešavanje otvorenih pitanja.