U okviru programa Unutrašnji dijalog o rešavanju pitanja Kosova: bezbednosni aspekt, održana su tri okrugla stola:

Ekonomski aspekti srpsko-kosovskog pitanja

Okrugli sto pod nazivom „Ekonomski aspekti srpsko-kosovskog pitanja” održan je 21.02.2019. godine u Beogradu. Ovaj okrugli sto, kao i druga dva posvećena razgraničenju i normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, organizovan je sa ciljem da pruži nove uvide u moguća rešenja srpsko-kosovskog pitanja. Neposredni povod za organizaciju ovog okruglog stola su trenutno još uvek važeće carine od 100%, koje je vlada u Prištini uvela na robu poreklom iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Posledice ovih carinskih mera značajne su ne samo za privredu Srbije već i za region, tim pre što su sve zemlje regiona istovremeno i članice trgovinskog sporazuma CEFTA. Smatrajući da je trgovina jedno od osnovnih pitanja ne samo ekonomskih već i političkih odnosa, te da je u ovom momentu upravo ona kamen spoticanja u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, centralna tema okruglog stola bila je razmatranje mogućnosti koje stoje na raspolaganju Srbiji da na artikulisan i politički korektan način odgovori na poteze Prištine. Pitanje koje je takođe razmatrano jeste i pitanje srpske imovine na Kosovu, odnosno pitanje sprovedenih i planiranih privatizacija društvenih i javnih preduzeća.

Tekstovi:

Mijat Lakićević: Ekonomske posledice srpsko-kosovskog pitanja

Stevan Rapaić: Ekonomski aspekti srpsko-kosovskog pitanja

Razgraničenje

Okrugli sto pod nazivom „Razgraničenje” održan je 28.02.2019. godine u Beogradu. Ovaj okrugli sto, kao i druga dva posvećena ekonomskim odnosima Beograda i Prištine i temi normalizacije, organizovan je sa ciljem da pruži nove, produbljene uvide u jedno od tri moguća rešenja srpsko-kosovskih odnosa. Posebna pažnja u okviru ovog okruglog stola bila je posvećena mogućim pravnim implikacijama razgraničenja i zadacima koji bi u vezi sa ovim scenarijem proizašli za institucije države Srbije. U tom okviru pokušali smo da tematizujemo da li i kako međunarodno pravo može da pomogne u rešavanju konkretnih pitanja koja bi proizašla iz procesa razgraničenja, kao i da sagledamo moguće dobitke i gubitke za građane i državu Srbiju, ali i druge aspekte i implikacije ovog scenarija (finansijske, socijalne, etničke itd).

Tekstovi:

Rodoljub Šabić: Unutrašnji političko-pravni okviri razgraničenja

Dženeta Omerdić: Optimalan model za održavanje stabilnosti i sigurnosti u regionu?

Aktuelni izazovi procesa normalizacije odnosa Srbije i Kosova

Okrugli sto pod nazivom „Aktuelni izazovi procesa normalizacije odnosa Srbije i Kosova” održan je 25.02.2019. godine u Beogradu. Ovaj okrugli sto, kao i druga dva posvećena ekonomskim odnosima Beograda i Prištine i temi razgraničenja, organizovan je sa ciljem da pruži nove uvide u moguća rešenja srpsko-kosovskog pitanja. Prva tematska celina u okviru ovog okruglog stola bila je posvećena mogućim načinima prevazilaženja konfliktnog odnosa dve zajednice, kao i načinima razumevanja i sporazumevanja u uspostavljanju proširenog političkog dijaloga. U okviru druge celine načinjen je pokušaj tematizovanja regionalnih efekata politike normalizacije, imajući u vidu različite aspekte kako srpsko-kosovskog odnosa, tako i unutrašnjih odnosa na Balkanu. Obe tematske celine posmatrane su i u svetlu relevantnih savremenih međunarodnih trendova koji nesumnjivo utiču na opšti okvir procesa normalizacije.

Tekstovi:

Aleksandar Fatić: Meki principi tranzicije u odnosima Beograda i Prištine

Židas Daskalovski: Odnosi Srbije i Kosova i bezbednosna situacija u Makedoniji