SREDSTVA ZA KONDICIONIRANJE VODE U SISTEMU DALJINSKOG GREJANJA OBRENOVCA (2018)

U predmetnom postupku javne nabavke, kao i u slučaju javne nabavke sredstva za tretman vode u sistemu grejanja Kliničkog centra Srbije, naručilac je godinama unazad za isti predmet nabavke ugovor zaključivao isključivo sa ponuđačem „Ovex inženjering” d.o.o. iz Beograda.

Na činjenicu da je tehničkim specifikacijama, odnosno određivanjem hemijskog sastava traženog sredstva i preciznim navođenjem komponenata koje mora da sadrži, favorizovao ponuđača „Ovex inženjering” d.o.o. iz Beograda i time apsolutno ograničio konkurenciju, naručiocu je ukazalo zainteresovano lice kroz zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije. U prilog navedenoj tvrdnji, zainteresovano lice je upravo navelo činjenicu da je naručilac prethodnih 5 godina (2013, 2014, 2015, 2016. i 2017. godine) ugovor za isti predmet nabavke zaključivao isključivo sa ovim ponuđačem, te da je u svakoj od tih prethodnih 5 godina, pored izabranog ponuđača, jedino on podnosio ponudu, ali da nije mogao da bude izabran zato što nije ispunjavao tražene tehničke karakteristike, iako je njegova ponuda bila povoljnija.

Zainteresovano lice je nadalje ukazalo da je naručilac mogao da izabere i neke druge komponente da bi postigao potrebne funkcije hemikalije koju nabavlja, odnosno da postoje hemikalije koje sa manjim brojem komponenti, ali i sa drugačijim komponentama mogu da postignu iste funkcije koje je zahtevao naručilac. Kao primer je naveo da proizvod koji on nudi u svom sastavu ima manje od zahtevanog broja komponenti i da su neke od tih komponenti drugačije od onih koje je tražio naručilac, ali da omogućavaju sve funkcije koje je tražio naručilac. Kao dokaz za svoje tvrdnje, zainteresovano lice je dostavilo mišljenje Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu iz 2012. godine, koje sadrži ispitivanje efikasnosti kondicioniranja vode primenom multifunkcionalne hemikalije proizvođača iz Austrije koju on nudi, kao i mišljenje Inovacionog centra Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu iz 2018. godine koje sadrži ispitivanje funkcionalnosti istog tog proizvoda.

Naručilac je negirao sve navode zainteresovanog lica, osim onog kojim je istaknuto da je istom ponuđaču ugovor dodeljivan više godina unazad.

Rezultat ovog postupka javne nabavke je bio taj da je ugovor dodeljen upravo ponuđaču „Ovex inženjering” d.o.o. iz Beograda (kao i 2013, 2014, 2015, 2016. i 2017. godine, ali i sledeće 2019. godine), na šta je zainteresovano lice i upozoravalo u zahtevu za zaštitu prava. U svim slučajevima kada mu je dodeljen ugovor za ovaj predmet javne nabavke, jedina prihvatljiva ponuda je bila upravo njegova ponuda, a cena koju je nudio je bila približna procenjenoj vrednosti javne nabavke.

Iz svega navedenog potpuno je očigledno da je naručilac u konkretnom slučaju ograničio konkurenciju tako što je opisom tehničkih karakteristika favorizovao određenog ponuđača, a sprečio ostale ponuđače da podnesu ponude koje će ispuniti te karakteristike.

Naručilac je želeo proizvod koji nudi ponuđač za koga se tvrdilo da je favorizovan. On to praktično nije ni krio. Opravdanje za to naručilac nalazi u činjenici da je u pitanju „provereni” proizvod koji godinama koristi bez ikakvih problema. Međutim, postavlja se pitanje na osnovu čega je naručilac ubeđen da mu ne bi odgovarao nijedan drugi proizvod, odnosno hemikalije koje imaju drugačiji sastav a koje mogu da postignu funkcije koje su potrebne naručiocu. To što godinama naručilac koristi određeni proizvod (određenog hemijskog sastava), ne znači da mu nijedan drugi proizvod ne bi odgovarao.

Napominjemo da je naručilac u konkretnom slučaju sproveo otvoreni postupak javne nabavke koji je karakterističan po tome što sva zainteresovana lica mogu podneti ponudu i koji, samim tim, podrazumeva najširu moguću konkurenciju. Jasno je da takva konkurencija u predmetnom postupku javne nabavke nije ni blizu bila obezbeđena, te da je svojim postupanjem naručilac povredio načelo konkurencije, ali i odredbu Zakona o javnim nabavkama kojom je propisano da naručilac ne može da koristi niti da se poziva na tehničke specifikacije ili standarde koje označavaju dobra, usluge ili radove određene proizvodnje.