REKONSTRUKCIJA ŠKOLA U NOVOM PAZARU, KOCELJEVI I BEOGRADU (2019/2020)

Predmet ove studije slučaja su tri postupaka javne nabavke radova na izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji školskih objekata koje su tokom 2019. sprovele opština Koceljeva, opština Palilula (Beograd) i grad Novi Pazar, a koje je finansirala Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao i u slučaju rekonstrukcije Klinike za interne bolesti KC Vojvodine.[1]

Sve ove javne nabavke predstavljaju očigledan primer već ustaljene (loše) prakse u javnim nabavkama u Srbiji, a to je ograničavanje konkurencije i favorizovanje tačno određenog ponuđača kroz neopravdanu upotrebu diskriminatorskih uslova i tehničkih specifikacija.

Ukupna procenjena vrednost javnih nabavki koje su obrađene u ovoj studiji slučaja je iznosila preko milijardu dinara (ukupno 1.073.296.879,48 dinara bez PDV-a), a predmet ovih nabavki se sastojao od niza različitih građevinskih radova (zemljanih, zidarskih, betonskih, armiračkih, stolarskih itd.).

Između ostalog, predmet sve tri javne nabavke bili su i hidroizolaterski radovi (izvođenje horizontalne hidroizolacije) primenom HIO tehnologije ili odgovarajuće metodologije (u slučaju rekonstrukcije Pete gimnazije u Beogradu čak su izostavljene i reči „ili odgovarajuće”). Kako je međutim zahtevana tehnologija zaštićena patentom, to je sasvim jasno da je naručilac ovim zahtevom zapravo favorizovao nosioca patenta (HPS HIO-PROTECTION SYSTEM iz Novog Sada), odnosno grupu ponuđača čiji je on član, s obzirom da ne postoji druga odgovarajuća tehnologija koja zadovoljava opisane tehničke karakteristike. Da su navedene sumnje bile osnovane na kraju je potvrdila i činjenica da je ugovor u sva tri predmetna postupka dodeljen upravo grupi ponuđača čiji je jedan od članova bio nosilac pomenutog patenta po ceni tek nešto nižoj od procenjene vrednosti.

Posebno zanimljivo je da je vrednost zahtevanih specifičnih radova na hidroizolaciji  izuzetno je mala, te je krajnje neobično i neshvatljivo da je na osnovu takve stavke suštinski određen pobednik u postupcima sve tri javne nabavke izuzetno velikih procenjenih vrednosti. Pri tome, stvarni ekonomski dobitnici ovih postupaka javnih nabavki su oni članovi grupe ponuđača koji će izvršavati najveći deo predmeta javne nabavke, a ne HPS HIO-PROTECTION SYSTEM d.o.o. Novi Sad.

Da je zaista bila nužna samo ta tehnologija rešavanja vlage odnosno horizontalne hidroizolacije, naručioci su mogli i morali da ove radove izdvoje u poseban ugovor i posebnu javnu nabavku, koja bi se sprovela nezavisno od ostatka posla, kako se ovom po obimu, količini i vrednosti zaista minornom stavkom ne bi odmah u startu ograničila konkurencija i odredio pobednik u postupku javne nabavke.

Pored toga što je napred navedenim zahtevom naručilac praktično unapred odredio ishod javnih nabavki, važno je napomenuti da je u predmetnim postupcima konkursna dokumentacija sadržala još dva sporna uslova.

Naime, u dva od tri postupka, naručioci su konkursnom dokumentacijom u okviru dodatnog uslova poslovnog kapaciteta zahtevali odgovarajuće iskustvo u izvođenju radova na objektima visokogradnje i to isključivo javnim objektima. Dakle ponuđači sa referencama od više desetina milijardi dinara, sa ogromnim iskustvom, koji su možda izgradili ili rekonstruisali celokupne stambeno-poslovne komplekse i naselja ne bi se smatrali prihvatljivim i sposobnim da rekonstruišu jednu osnovnu školu, i to samo zato jer nisu prethodno radili na objektima „javne” namene. Kako sposobnost ponuđača da predmetne radove izvede na kvalitetan način ni na koji način ne zavisi od namene objekata na kojima je u prethodnom periodu izvodio radove, nesporno je da ovaj dodatni uslov nije u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke, te da je kao takav nezakonit. Ovo je više puta potvrdila i Republička komisija u svojim odlukama.

Pored toga, u sva tri postupka naručioci su zahtevali od ponuđača obavezan obilazak lokacija na kojima je trebalo da se izvode predmetni radovi. Ovakvim zahtevom naručilac je ponuđače stavio u neravnopravan položaj i izložio ih nepotrebnom trošku, posebno imajući u vidu različitu udaljenost njihovih sedišta od mesta koja je trebalo obići. Konkursna dokumentacija je u skladu sa zakonom morala da sadrži sve informacije potrebne ponuđačima da pripreme prihvatljivu ponudu, bez potrebe da pojedine informacije saznaju na licu mesta kroz obavezan obilazak lokacije. Obavezan obilazak je mogao biti samo mogućnost za ponuđače, ali ne i obaveza, takođe i zbog toga što kroz obavezan obilazak, naručilac stiče precizan uvid ko će se sve pojaviti kao ponuđač, što je informacija koja sama po sebi predstavlja koruptivni rizik.

Na kraju, važno je napomenuti i da su u postupku nabavke u Koceljevi stigle ukupno tri ponude, te da je zbog insistiranje na tačno određenoj tehnologiji hidroizolacije (čija je realna tržišna vrednost u odnosu na celinu posla tek nekoliko promila) izabrana gotovo 25% skuplja ponuda! Ponuda odbijenog ponuđača iznosila je 77.681.713,92 dinara bez PDV-a, dok je cena izabrane ponude iznosila 95.832.804,57 dinara bez PDV-a.

Isto tako, da je u postupku nabavke u Koceljevi očigledno postojao nedozvoljeni dogovor između naručioca i izabranog ponuđača svedoči i odgovor naručioca na pitanje zainteresovanog lica u kome se naručilac zainteresovanom licu obraća u prvom licu:  „(…) Sam taj postupak tanjenja šine u abrihteru je ono što nas izdvaja od ostalih izvođača koji se takođe bave presecanjem zidova i ugradnjom nekih drugih materijala (…)”. Dakle, ili je u pitanju neobična i retka greška u kucanju, ili je izabrani ponuđač učestvovao u sastavljanju odgovora na pitanja potencijalnih ponuđača, što je s obzirom na ostale okolnosti mnogo verovatnije.

Naposletku, zanimljivo je i da je u postupku javne nabavke u Novom Pazaru jedan od potencijalnih ponuđača najpre podneo, a ubrzo i odustao od zahteva za zaštitu prava kojim je osporio sadržinu konkursne dokumentacije. Razlozi zbog kojih je odustao od zahteva ostali su nepoznati, ali smo sigurni da se ne odnose na osnovanost navoda zahteva. Da nije odustao od zahteva, Republička komisija bi ga najverovatnije usvojila, s obzirom na postojeću praksu odlučivanja u sličnim slučajevima, a to bi moralo posledično uticati i na niz drugih javnih nabavki kod drugih naručilaca koje sadrže gotovo identične dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, i iste ili slične specifične tehničke zahteve u pogledu primene zaštićene HIO-tehnologije, a koje su opet rezultirale dodelom ugovora ponuđaču / grupi ponuđača istog ili sličnog sastava.

[1] https://cpes.org.rs/rekonstrukcija-kc-vojvodine/