Ovaj program obuhvata sledeće celine:

A. Razvijanje i funkcionisanje institucionalnih aranžmana Srbije

U okviru ove programske celine razmatraju se pitanja vezana za uspostavljanje, konsolidaciju, razvoj i evropeizaciju institucionalnih aranžmana u Srbiji. To u praksi znači istraživanje rada parlamenta, vlade, javne uprave, nezavisnih kontrolnih i regulatornih tela, lokalne samouprave, korupcije i civilnog društva. Sva ova istraživanja se obavljaju u istom kontekstu, a to je proces evropeizacije Srbije. Program je uspostavljen tako da pokriva sam proces pridruživanja Srbije EU i podizanja kapaciteta institucija. U 2013. godini nastavlja se rad na istraživačkim projektima koje je CPES započeo u 2012. godini:

 • Analiza primene antikorupcijskih politika (Algoritam antikorupcije) koji podržava Institut za održive zajednice,
 • Politizacija transfera lokalnim samouprava, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju a u saradnji sa Ekspert Forumom iz Rumunije,
 • Institucionalni položaj nezavisnih tela koji je u prvoj fazi rada finansirala Fondacija, dok drugu fazu rada podržava norveška ambasada i
 • Narodna skupština u procesu pregovora sa EU o članstvu, koji podržava Fondacija za otvoreno društvo.

B. Evropeizacija i sprovođenje sektorskih politika

Ovaj program obuhvata istraživanja različitih sektorskih politika koje su relevantne za procese evropskih integracija. Analizom sektorskih politika, sa posebnim akcentom na razotkrivanje slabe povezanosti između inače direktno povezanih politika, demonstriraju se i ukupne slabosti procesa njihovog usvajanja i implementacije.

U okviru ove programske celine, najznačajniji projekat započet 2013. godine je Evropa 2020 – Srbija 2020. Planirano je da ovaj projekat bude realizovan od 2013. do 2020. godine. Dva osnovna cilja ovog projekta su:

 • Uspostavljanje mehanizma za uporedni monitoring napretka u sprovođenju reformi koje su direktno povezane sa strategijom razvoja,
 • Praćenje osnovnih indikatora definisanih strategijom Evropa 2020, regionalnih (JIE) razvojnih inicijativa, Srbija 2020 i lokalnih strategija razvoja u 10 selektovanih opština.

U prvoj fazi, tokom 2013. godine, razvijaće se okvir za uporedno praćenje kretanja opštih indikatora koje uspostavljaju Evropa 2020, Jugoistočna Evropa (JIE) 2020, Srbija 2020, i lokalne strategije razvoja opština u Srbiji. Nakon toga će otpočeti mapiranje nedostajućih strategija.

U drugoj fazi, tokom 2014. godine, planirana je analiza finansijskih sredstava uloženih u ostvarivanje pojedinih ciljeva, odnosno u razvoj pojedinih sektora (npr. obrazovanje, istraživanja, zaštita životne sredine), itd. Istovremeno bi se pratilo ostvarivanja postavljenih ciljeva na sva četiri nivoa.

Komisija EU kao pet vodećih indikatora (banchmarks) za EU predlaže praćenje sledećih oblasti:

 • zaposlenost,
 • istraživanje i razvoj,
 • klima i energija,
 • obrazovanje i
 • borba protiv siromaštva.

Kao prioriteti utvrđeni su:

 • rast (ekonomija zasnovana na znanju i inovaciji),
 • održivi rast (ekonomija koja efikasno troši resurse, koja je ekološki usmerena
 • integrativni rast (ekonomija koja ima visoku stopu zaposlenosti i socijalnu i teritorijalnu integrisanost).