Od jula 2018.
Trajanje: 8 meseci


Predsednik RS pokrenuo je u julu 2017. godine inicijativu za „konačno rešavanje problema Kosova“ i pozvao građane Srbije na unutrašnji dijalog o zadatom pitanju.

Rezultati predloženog projekta će obezbediti nove uvide, informacije i znanja koji će biti stavljeni na raspolaganje učesnicima u unutrašnjem dijalogu. Na taj način će biti omogućeno da se o pitanju „rešavanja kosovskog pitanja“ vodi informisani dijalog kao jedini poželjan i potreban u demokratskom društvu. Biće omogućeno da učesnici u okviru svog mandata odgovorno predlože i argumentuju politička rešenja i da unapred ublaže ili eliminišu negativne konsekvence koje iz svakog od mogućih rešenja mogu nastati i uticati na 1) (ljudsku) bezbednost na Kosovu i u Srbiji; 2) na bilateralne odnose među zemljama Zapadnog Balkana i bezbednost na Zapadnom Balkanu; 3) na dinamiku odnosa na širem prostoru Jugoistočne Evrope imajući u vidu bezbednosne strategije i interese svake od zemalja Zapadnog Balkana odn. Jugoistočne Evrope.

Cilj projekta je da analizira kakve posledice na bezbednost na Zapadnom Balkanu i bilateralne odnose među pojedinim zemljama može imati svako od tri moguća rešenja za odnose na relaciji Beograd – Priština: neograničeno produžavanje status quo situacije; razmena teritorija i slična rešenja koja podrazumevaju promenu unutrašnjih granica uspostavljenih u vreme DFJ/FNRJ/SFRJ; puna normalizacija odnosa u okviru mandata na osnovu koga se vode Briselski pregovori pod okriljem EU.